12-01-2018 Geen scholenfusie in Aarle-Rixtel

De voorgenomen fusie tussen de twee Aarlese Eenbes-basisscholen Brukelum en De Heindert gaat niet door. Basisschool Brukelum zou als eerste onderdak krijgen in de schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat. Die zouden na het uitvoeren van onderhoud en voor het onderwijs noodzakelijke aanpassingen geschikt zijn. Stichting De Eenbes wilde de intrek in de schoolwoningen gepaard laten gaan met een scholenfusie van de basisscholen De Heindert en Brukelum. Inmiddels is echter duidelijk dat de fusie geen doorgang vindt en daarmee ook geen ingebruikname van de schoolwoningen. De medezeggenschapsraad van basisschool Brukelum stemt niet in met de fusie. In een brief aan de ouders legt het schoolbestuur uit dat men niet akkoord gaat met de locatie en met de termijn waarbinnen verhuisd zou moeten worden. Bron: MooiLaarbeek.