12-01-2018 PNL tegen restylen gemeentehuis

Partij Nieuw Laarbeek (PNL) laat weten als enige partij tegen het voorgenomen restylen van het Laarbeekse gemeentehuis te zijn. Er is nog geen kostenraming, maar dit gaat zeker veel geld kosten, aldus PNL. Als dit restylen al nodig is, vindt de partij dat dit iets is voor de nieuwe gemeenteraad en dat het college ‘niet moet regeren over het eigen graf’. Alleen nodige zaken, zoals een geluidsinstallatie en oncomfortabele stoelen op de publieke tribune, zouden volgens PNL nu uitgevoerd kunnen worden. PNL is van mening dat verdere investeringen onverantwoord zijn. Er is geen geld en dus moet het opnieuw uit de reserves komen, aldus PNL. Bron: PNL.