09-02-2018 Verkeersbesluit Heereindsestraat

B&W van Laarbeek hebben besloten dat er een zebrapad mag worden aangelegd  op de Heereindsestraat in Beek en Donk. Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt tot vrijdag 23 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Laarbeek in Beek en Donk. Degene die het niet eens is met dat besluit kan een beroepschrift indienen. De gemeente adviseert daaraan voorafgaand telefonisch contact op te nemen met Frans Vlemmix die het genomen besluit bespreekt. Acht men zich daarmee niet geholpen, dan kan alsnog een beroepschrift worden gestuurd aan de Rechtbank. Bron: Gemeente Laarbeek.