09-02-2018 Ontwerp-verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend het voornemen te hebben om de volgende verkeersmaatregelen te treffen: het instellen van een 30 km/uur-zone in een deel van de Mariastraat in Mariahout; het aanleggen van een zebrapad op de Mariastraat in Mariahout; het opheffen van de voorrangssituatie op twee kruisingen in de Mariastraat in Mariahout. De ontwerp-verkeersbesluiten liggen van vrijdag 9 februari 2018 tot vrijdag 23 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.