09-02-2018 Bestemmingsplannen ter inzage

Het college van B&W van Laarbeek maakt bekend dat twee bestemmingplannen in ontwerp gereed zijn: 1. het bestemmingsplan Kampenweg 2, Beek en Donk. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een omzetting van de agrarische bestemming naar een woonbestemming. 2. het bestemmingsplan Peeldijk 10, Beek en Donk. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een omzetting van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming voor een hoveniersbedrijf. Ook wordt daarbij de bouw van een bedrijfswoning planologisch mogelijk gemaakt. Beide ontwerpbestemmingsplannen liggen met de bijbehorende stukken van vrijdag 9 februari 2018 tot en met donderdag 22 maart 2018 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.