09-02-2018 Aangevraagde omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat er aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen voor Goossensstraat 9, Aarle-Rixtel: bouwen carport; Ten Bleek/Groes, Beek en Donk: oprichten woonhuis. In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen deze aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist. Bron: Gemeente Laarbeek.