09-02-2018 Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft omgevingsvergunningen verleend aan Albers Pistoriusstraat 9, Aarle-Rixtel: werkomschrijving bouwwerk, verzonden 1 februari 2018; Blokkampsedreef 2, Beek en Donk: werkomschrijving bouwen woning, verzonden op 30 januari 2018; Kerkstraat 15, Aarle-Rixtel, werkomschrijving bouwen woning, verzonden op 5 februari 2018. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.