09-02-2018 Omgevingsvergunning gedeeltelijk verleend

Het college van B&W van Laarbeek heeft de omgevingsvergunning gedeeltelijk geweigerd en gedeeltelijk  verleend van  Meerven 29a, Mariahout, werkomschrijving aanpassen bedrijf, activiteit bouw en milieu. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (= 6 februari 2018), een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Bron: Gemeente Laarbeek.