10-03-2018 Statushouders ontvangen verklaring

Veertien statushouders in de gemeente Laarbeek hebben op vrijdag 9 maart een participatieverklaring ondertekend. Door nieuwe landelijke regels zijn statushouders verplicht om in de eerste twee jaar in hun nieuwe verblijfplaats een cursus te volgen. Deze cursus bestaat uit de modules gezondheidszorg, normen en waarden, financiën en toeleiding naar werk. In totaal hebben twaalf Syriërs en twee Eritreeërs de cursus succesvol afgerond en ontvingen van wethouder Buter een certificaat. Bron: Gemeente Laarbeek.