12-03-2018 Fout op kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing

Op de kandidatenlijst van de Laarbeekse gemeenteraadsverkiezingen staat een fout. Op lijst 6, een blanco lijst, staat bij kandidaat nr. 2 Klomp C.P.J. (Carlo) een verkeerde geslachtsaanduiding vermeld. Er staat (v) maar dit moet (m) zijn. Bron: gemeente Laarbeek.