13-03-2018 Harmonie O & U verhuist

Voor Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beek en Donk wordt de huidige accommodatie, muziekcentrum ’t Anker, te duur in verband met de kosten voor groot onderhoud. Een alternatieve locatie is het Ontmoetingscentrum en de sportzaal aan de Otterweg. De gemeente heeft de mogelijkheden van die locatie onderzocht en gesprekken gevoerd met partijen, waaronder de huidige gebruikers Boksschool Laarbeek en Budoclub Beek en Donk. Deze hebben samen met beheerder Vierbinden en de gemeente de bereidheid uitgesproken mee te werken aan een voor alle partijen geschikte ruimtelijke oplossing/invulling. Harmonie, boksschool, budoclub, Vierbinden en gemeente hebben een huisvestingsconcept opgesteld en streven naar uitwerking daarvan naar een definitief plan. Doelstelling is om de harmonie op zijn vroegst per 1 september 2020 en uiterlijk per 1 september 2021 over te huizen naar het Ontmoetingscentrum/sportzaal. Bron: Gemeente Laarbeek.