13-03-2018 Intentieovereenkomst woningbouwplan

Het college van de gemeente Laarbeek stemt in met de intentieovereenkomst woningbouwplan De Klokkengieterij. Het college overweegt daarbij dat 'de belangrijkste doelstelling van de intentieovereenkomst is het binden van partijen (gemeente en Petit & Fritsen B.V.). De kracht van de totaalontwikkeling is dat een veel hogere ruimtelijke kwaliteit kan worden bereikt indien beide grondeigenaren samenwerken en niet met de ruggen tegen elkaar een plan ontwikkelen. Aan de hand van een ontwikkelingsvisie zullen partijen ieder voor zich en gezamenlijk beoordelen of de visie ruimtelijk, maatschappelijk, programmatisch en financieeleconomisch haalbaar en uitvoerbaar is. Deze beoordeling vindt uiterlijk 1 juli 2018 plaats. In overleg kunnen partijen tot een eventuele verlenging besluiten.' Bron: Gemeente Laarbeek.