13-03-2018 Last onder dwangsom Deense Hoek 22

Op het perceel Deense Hoek 22 in Lieshout is in strijd met het bestemmingsplan een bijgebouw verbouwd en een bedrijf gevestigd. Er wordt handhavend opgetreden omdat de gemeente Laarbeek de naleving van de wet- en regelgeving van groot belang acht. Aan de eigenaren Teunisse en Luiken wordt een vooraankondiging last onder dwangsom gestuurd om een einde te maken aan de strijdigheden. Bron: Gemeente Laarbeek.