16-04-2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voor alle vrijwilligersorganisaties, verenigingen en sportverenigingen die persoonsgegevens in een bestand bewaren is met ingang van 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als voor gegevens in mappen op een plank. Deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. In het Buurthuis in Mariahout wordt donderdag 3 mei een informatieavond over dit onderwerp gehouden. Bron: Vierbinden.