15-05-2018 Bespreking verkeerssituaties

De werkgroep Verkeer in Beek en Donk houdt maandag 28 mei een bijeenkomst waarop moeilijke en lastige verkeerssituaties in Beek en Donk worden besproken. Deze punten worden vervolgens woensdag 6 juni meegenomen naar de gemeente Laarbeek waar samen wordt bekeken wat de mogelijkheden tot verbetering zijn. De bijeenkomst vindt plaats in het Ontmoetingscentrum. Voor deze avond zijn alle buurtverenigingen of vertegenwoordigers uitgenodigd. Bron: Werkgroep Verkeer.