13-06-2018 Publiekswandeling IVN bij Goorloop

Op zondag 24 juni verzorgt het IVN de laatste publiekswandeling vóór de zomervakantie. Deze wandeling zal worden gehouden langs de Goorloop bij Beek en Donk. Het is een gebied waar het IVN nog niet zo vaak heeft gewandeld. De Goorloop is hier het middelpunt van de 100 meter brede overgangszone van de bebouwing naar het buitengebied van Beek en Donk, met struweel, vlonders, vennen en poelen. Verschillende vogeltjes die zich thuis voelen in het riet, zoals de bosrietzanger, de rietgors en de kleine karekiet, zijn waarschijnlijk te horen en misschien ook wel te zien. U bent van harte welkom op 24 juni van 10.00-12.00 uur. Het startpunt van de wandeling is de fietsbrug over de Goorloop nabij Ouverturelaan 23, Beek en Donk. Bron: IVN.