13-06-2018 Leerlingaantal op scholen loopt terug

De scholen in de regio zullen het de komende jaren met minder leerlingen moeten doen. Tot 2030 moeten ook scholen in de regio Zuidoost-Brabant rekening houden met krimp in het basis- en voortgezet onderwijs. Opvallend is dat onder andere in Gemert-Bakel tot 2024 een groei verwacht wordt in het basisonderwijs. In Bergeijk, Oirschot, Son en Breugel en Laarbeek verwacht men een afname van het leerlingaantal tussen de tien en twintig procent. Bron: ED.