13-06-2018 Bedrijf in Mariahout stilgelegd door gemeente

De activiteiten van een foerageerbedrijf aan de Vossenberg in Mariahout zijn deze week gestaakt op last van de gemeente Laarbeek. Volgens burgemeester Van der Meijden houdt het bedrijf zich keer op keer niet aan de regels. Volgens de gemeente ligt bij het bedrijf ruim 30 duizend ton mest opgeslagen, terwijl volgens de vergunning maximaal 7.000 ton is toegestaan. Het bedrijf kreeg daarvoor al eerder een dwangsom opgelegd. Bron: ED.