13-06-2018 Attentie potloden bij Zebrapad

Door een actie van de jeugdgemeenteraad worden vrijdagmorgen 29 juni ‘attentie potloden’ geplaatst bij het zebrapad bij kindcentrum De Raagten om de oversteek bij Kindcentrum De Raagten beter te accentueren. Aansluitend wordt een cheque overhandigd aan Super Sociaal. Bron Gemeente Laarbeek