11-07-2018 Waterkwaliteit bij droogte

In verband met de droogte van de laatste tijd waarschuwt waterschap Aa en Maas voor de mindere frisse kwaliteit van het water in beken en sloten. Door de hogere watertemperatuur ontstaat algengroei zoals blauwalg. Dat zorgt voor afname van het zuurstofgehalte in het water. Bij aanraking of inname van het water bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden. Bron: Aa en Maas.