11-07-2018 Verleende vergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft een omgevingsvergunning (reguliere procedure) verleend voor het uitbreiden van een kas en het aanleggen van een waterbassin aan de Pater Eustachiuslaan 17 in Aarle-Rixtel. Bron: Gemeente Laarbeek.