11-07-2018 Intrekken omgevingsvergunning

Het college van B&W van Laarbeek zal in het kader van de Wet algemene omgevingsrecht de omgevingsvergunning in zijn geheel intrekken voor de varkenshouderij van maatschap Rooijakkers aan Heieindseweg ongenummerd, thans bekend als Heieindseweg 5a in Mariahout. De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 13 juli gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Omgevingsbeheer in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Bron: Gemeente Laarbeek.