11-07-2018 Geweigerde omgevingsvergunning

B&W van Laarbeek hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning geweigerd voor het legaliseren van bestaande bebouwing aan de Rooijseweg 16a in Mariahout. Hiertegen kan geen bezwaar worden ingediend. Wel is het mogelijk om binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Bron: Gemeente Laarbeek.