17-07-2018 Mogelijk sluiting streekarchief

Het komend half jaar wordt onderzocht of het RHCe, het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven, moet worden opgeheven of niet. Het streekarchief heeft al jaren haar zaken niet op orde. In september ontdekte de Laarbeekse burgemeester Van der Meijden, eveneens MRE-bestuurder, dat het budget dat de gezamenlijke gemeenten over hadden voor het RHCe, was gedaald van 3,7 miljoen euro naar 2,8 miljoen euro, maar dat de bedrijfsvoering er niet op was aangepast. Het RHCe beheert het archief van twintig gemeenten. Zij zijn er eigenaar, financier en opdrachtgever van. Van der Meijden is initiatiefnemer van het onderzoek en hij benoemde interim-directeur Hendrik Noppen die onder meer sneed in het personeelbestand. Eind van dit jaar komt Noppen met een voorstel. Maar dat het RHCe weg gaat bij het MRE staat vast. Bron: ED.