17-07-2018 Droogte in Laarbeek

De droogte van de afgelopen weken heeft haar sporen in de natuur achtergelaten. De gazons kleuren geel en in Mariahout zijn de bomen bij het Buurthuis gerooid waardoor de zon vrij spel heeft op het gazon. De waterbassins staan geheel droog, er zijn verdroogde plaatsen in de bossen en ook het water in het Torreven bij Mariahout is verdwenen. De bladeren van het maïs krullen om en hier en daar wordt er gesproeid om de hooivoorraad niet in gevaar te brengen. Bron: Omroep Kontakt.