07-08-2018 Inkoopplan 2018 vastgesteld

Het college van Laarbeek heeft het inkoopplan van 2018 vastgesteld. De beschikbare budgetten voor inkoopondersteuning zijn lager dan de benodigde ondersteuning van BIZOB op basis van het inkoopplan, zodat dit jaar nader onderzocht zal worden of het tekort ten laste van de bouwgrondexploitatie algemeen kan worden gebracht. Bron: Gemeente Laarbeek.