07-08-2018 Vergroten agrarisch bouwvlak

B&W van Laarbeek zullen medewerking verlenen aan het verzoek voor het vergroten van een agrarisch bouwvlak aan de Lekerstraat 41 in Beek en Donk. Zij heeft de initiatiefnemer verzocht een ruimtelijke onderbouwing met landschapsinpassingsplan in te dienen. De initiatiefnemer wil op zijn agrarisch bouwvlak een werktuigenberging en opslagloods oprichten. Daarnaast wil hij voldoende ruimte creƫren voor de opslag van ruwvoer. Bron: Gemeente Laarbeek.