07-08-2018 Wijziging bestemmingsplan

De eigenaar van een bedrijfsgebouw aan de Oranjelaan 24-26 in Beek en Donk stopt met zijn bedrijfsactiviteiten ter plaatse. Hij wil het pand aan de buurman verkopen die daar zijn bedrijfsauto’s wil stallen. Initiatiefnemer wil zelf in de bedrijfswoning blijven wonen. Deze woning dient losgekoppeld te worden van het bedrijfsgedeelte door daaraan een woonbestemming te geven. De gemeente stemt in met het wijzigen van het bestemmingsplan ter plaatse. Bron: Gemeente Laarbeek.