08-08-2018 Blauwalg in Laarbeekse wateren

Waterschap Aa en Maas heeft blauwalgen aangetroffen in het Wilhelminakanaal ten westen van Lieshout en in de Goorloop ter hoogte van de Jonker Karellaan in Aarle-Rixtel. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze zitten in afgevallen bladeren, maar kunnen ook in het water komen via lokvoer van sportvissers, brood en eenden- en hondenpoep. Het waterschap adviseert eenden niet of veel minder te voeren en honden niet bij het water te laten poepen. Dat er blauwalgen in de Goorloop voorkomen is bijzonder, aangezien blauwalgen voornamelijk voorkomen in stilstaand water. Vanwege de droogte en daardoor het gebrek aan stroomsnelheid heeft de blauwalg zich nu kunnen manifesteren in de Goorloop. Naar verwachting zullen de blauwlagen verdwijnen als het gaat regenen en de wateraanvoer weer toeneemt. Bron: Waterschap Aa en Maas.