10-08-2018 Wat zelf te doen bij droogte?

Als het lagere tijd droog is, dan kunt u rondom uw woning een rioollucht ruiken. Dit komt doordat stankafsluiters droog komen te staan. Een stankafsluiter is een sifon (of ‘zwanenhals’, zoals onder uw wastafel), waarin een laagje water staat. Dit laagje water zorgt er voor, dat de lucht uit het openbaar of particulier riool niet in rechtstreeks contact staat met de buitenlucht of de lucht in uw woning. Het water houdt de geurtjes als het ware tegen. Bij straatkolken en schrobputjes kan dit laagje water bij aanhoudende droogte verdampen, waardoor er wel een rechtstreekse verbinding tussen het riool en de buitenlucht ontstaat. U ruikt dan een rioollucht. In de gemeente Laarbeek liggen ruim 11.500 straatkolken. Het is ondoenlijk om deze allemaal preventief te controleren op het functioneren van de stankafsluiter. Als u een rioollucht ruikt, dan kunt u in het putje op uw eigen terrein, en ook in de openbare straatkolken, een paar emmers schoon water gooien. Dan staat er weer een laagje vers water in de stankafsluiters. Bron: Gemeente Laarbeek.