10-10-2018 Principeverzoek woningbouw

Bij de gemeente Laarbeek is een principeverzoek ingediend of deze bereid is de huidige planologische bestemming van de hoek Mgr. Verhagenstraat-Bosscheweg in Beek en Donk te wijzigen van 'Bedrijf' in 'Wonen'. B&W zal in principe medewerking verlenen maar daarbij moeten de partijen op basis van de onderzoeken nadere afspraken maken over de uiteindelijke invulling van deze locatie. Bron: Gemeente Laarbeek.