10-10-2018 Omgevingsvergunning geweigerd

De aanvraag van een omgevingsvergunning van een tuindersbedrijf voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het perceel aan de Wolfsputten in Aarle-Rixtel wordt door de gemeente Laarbeek definitief geweigerd. Dit is medegedeeld aan de advocaten die als gemachtigde van het tuindersbedrijf optreden. Bron: Gemeente Laarbeek.