11-10-2018 Uitschrijven personen

Uit onderzoek blijkt dat enkele personen niet meer wonen op het adres in Laarbeek waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. B&W hebben het voornemen om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure 'Vertrek uit Nederland'. Dat houdt in dat deze personen voor de gemeente (administratief gezien) verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Het gevolg hiervan is dat zij geen beroep meer kunnen doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten kunnen aanvragen. Het gaat om K. Szymański, geboren 17 augustus 1990, M.S. Krzyżaniak, geboren 27 oktober 1989 en M. Krzyżaniak, geboren op 27 februari 1982, allen geboren in Choszczno. Als de gemeente uiterlijk op 6 november 2018 geen reactie heeft ontvangen, worden deze personen uitgeschreven. Bron: Gemeente Laarbeek.