11-10-2018 Melding mobiel breken bouw- en sloopafval

Het college van B en W van Laarbeek is in kennis gesteld van het voornemen om met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval te bewerken bij Bavaria, De Stater 5 in Lieshout. De werkzaamheden beginnen 15 oktober en duren vier werkdagen. De melding kan worden ingezien tijdens de openingsuren bij de afdeling Omgevingsbeheer in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Daar kan ook telefonisch informatie worden ingewonnen. Bron: Gemeente Laarbeek.