11-10-2018 Bodemsanering Mariahout

Op het Oranjeplein in Mariahout wordt momenteel vervuilde grond afgegraven. De werkzaamheden zijn in volle gang. De reden van de afgraving is dat bij bodemonderzoek zink werd aangetroffen. Door deze werkzaamheden zijn de winkels voor de inwoners moeilijk bereikbaar. Bron: Omroep Kontakt.