07-11-2018 Proef met afval-inzamelpunten stopt

Met ingang van 1 januari volgend jaar stopt de proef met afvalverzamelpunten in de Voorbeemd in Beek en Donk. Dan gaat die wijk over op het gemeentelijke systeem van huis-aan-huisinzameling van afval. Gebleken is dat de PMD-inzameling succesvol was. De tariefzakken daarentegen waren onpopulair, men had het idee duurder uit te zijn en het comfort van zakken was minder dan van containers. Er was onvoldoende draagvlak om dit in de hele gemeente in te voeren. Daarom is ook in de Voorbeemd gestopt met het gebruik van tariefzakken. De kroonringen blijven wel gehandhaafd en zullen worden aangevuld met meer kroonringen in de wijk. Bron: Omroep Kontakt.