07-11-2018 Project 'Hoe sterk is uw netwerk' uitgebreid

In september zijn de eerste resultaten van het project 'Hoe sterk is uw netwerk' gepresenteerd en is er gesproken over het vervolg. Het komend jaar gaat de gemeente Laarbeek de doelgroep verbreden met jongeren, nieuwkomers en statushouders. Ook bij deze groepen wordt de behoefte gesignaleerd om bewustwording en ondersteuning bij het opbouwen van het netwerk. De Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland en CZ zorgverzekeringen willen het project landelijk uitrollen. Bron: Omroep Kontakt.