05-12-2018 Aanlijn- en muilkorfgebod hond in Aarle-Rixtel

De gemeente Laarbeek is van plan om een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen voor een American Staffordshire Terrier hond. Dit naar aanleiding van een bijtincident aan de Valkendijk in Aarle-Rixtel. Betrokkenen kunnen hun zienswijze ten aanzien van dit voornemen nog bij de gemeente kenbaar maken. Bron: Omroep Kontakt.