06-12-2018 Ontwerpbestemmingsplan woonzorgboerderij

Het ontwerpbestemmingsplan Woonzorgboerderij Croylaan 4a in Aarle-Rixtel is gereed. Het voorziet in een functiewijziging naar een woonzorgcentrum. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 7 december tot en met donderdag 17 januari 2019 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het plan de zienswijze betrekking heeft. Bron: Omroep Kontakt.