06-12-2018 Intrekken omgevingsvergunning

Het college van Laarbeek heeft besloten de oprichtingsvergunning van Anta Uniformverhuur & Prop BV aan Rijakkerweg 5f in Beek en Donk in het belang van de bescherming van het milieu geheel in te trekken. De intrekking heeft betrekking op de opslag en verhuur van kleding, de opslag van knalpatronen (1.010.000 stuks) op vijf bewaarplaatsen en een bufferbewaarplaats, beperkte metaal- en houtbewerkingswerkzaamheden en het kleinschalig wassen van kleding. Het besluit tot het intrekken van de vergunning is genomen omdat is gebleken dat dit het belang van de bescherming van het milieu dient. Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen van 7 december tot 18 januari 2019 worden ingezien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Bron: Omroep Kontakt.