06-12-2018 Verleende omgevingsvergunning

Het college van Laarbeek heeft een vergunning verleend aan BAM Vermeer Fourage B.V. aan de Vossenberg 7 in Mariahout. Het betreft een omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting, te weten het op de buitenopslag losmaken, hakselen en bevochtigen van stro, en het inpandig losmaken en opnieuw verpakken van stro. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 december tot en met 17 januari 2019 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.