09-01-2019 Geen uitleg OndernemersFonds

Het bestuur van OndernemersFonds Laarbeek (OFL) gaat niet in op de uitnodiging van de raad om op 10 januari uitleg te geven over hoe zij een draagvlakonderzoek wil gaan uitvoeren. De raad van Laarbeek heeft twee jaar geleden het besluit genomen om middels een verplichte heffing op de OZB van gebouwen middelen in te kunnen zetten om projecten collectief te financieren. Het doel was om Laarbeek economisch, sociaal én maatschappelijk op een hoger peil te brengen. Voor de verdeling van de middelen werd stichting OndernemersFonds Laarbeek opgericht (OFL). De Commissie Algemene Zaken drong echter aan op een draagvlakonderzoek. OFL heeft de commissie geïnformeerd welke aanpak zij voorstaat. Maar de Raad heeft aangedrongen op een onderzoek waarbij alle meebetalende partijen worden betrokken. Door het OFL is het echter niet mogelijk dit onderzoek dusdanig uit te voeren maar wil dit wel samen met de gemeente uitvoeren. Volgens haar lijkt het erop dat de Raad zich met de inhoud van de brief richting betalers wil bemoeien en daarmee op de stoel van het college, het ambtelijk apparaat en Ondernemersfonds gaat zitten. Bron: Omroep Kontakt.