09-01-2019 Besteding rijksvaccinatieprogramma

Het Laarbeeks college heeft ingestemd met de besteding van de middelen voor uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma in 2019. Van het budget van 40.000 euro wordt 25.768 ter beschikking gesteld van de Zorgboog en 12.110 euro van de GGD. Bron: Omroep Kontakt.