09-01-2019 Erfgoedbeleid Laarbeek

Het college van B&W van Laarbeek heeft ingestemd met de aanpak voor de actualisatie van het erfgoedbeleid. Zij zal de raad vragen om een krediet van 40.000 euro voor de actualisatie beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Bron: Omroep Kontakt.