09-01-2019 Stopborden voor verkeersveiligheid

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met het plan om stopborden en stopstrepen aan te brengen op de kruising Bosscheweg-Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk. Het doel hiervan is de verkeersveiligheid op deze kruising te verbeteren. Het ontwerpverkeersbesluit ligt van vrijdag 11 januari tot vrijdag 22 februari ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan B&W van Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.