09-01-2019 Evaluatie Openplekkenbeleid

In de gemeente Laarbeek bieden de beleidsnota’s 'Openplekkenbeleid' en 'Opvulling door splitsing van hoekpercelen' een afwegingskader om verzoeken tot inbreiding of opvulling van ruimtes ten behoeve van woningbouw te kunnen beoordelen. De laatste nota werd in februari 2007 door de gemeenteraad vastgesteld en zou tenminste iedere twee jaar geëvalueerd moeten worden. Door ontwikkelingen zal de raad nu worden voorgesteld om in te stemmen met de intrekking van dit beleid. Bron: Omroep Kontakt.