09-01-2019 Subsidie kinderdagverblijven

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met een eenmalige subsidie in 2018 van ruim 28.000 euro aan de kleinere kinderdagverblijven in Laarbeek voor het versterken en toegankelijker maken van het voorschoolse aanbod voor peuters. Ook stemt zij in met het verlenen van een structurele subsidie van zo'n 214.000 euro voor de uitvoering van Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) in 2019 aan GOO en Spring Kinderopvang. Ook wil zij dat de mogelijkheden worden onderzocht van het aanbieden van VVE door twee van de kleinere Laarbeekse aanbieders van kinderopvang in Laarbeek vanaf 2020. Bron: Omroep Kontakt.