09-01-2019 Samenwerking brede schooloverleg

De peuterspeelzaal, kinderdagverblijf Ukkepuk, de bibliotheek en de Bernadetteschool in Mariahout gaan themagewijs bekijken waar hun samenwerking versterkt kan worden. Eerst wordt gekeken hoe alle partners van elkaars sterke punten gebruik kunnen maken op het gebied van zorg. Daar is al een aantal afspraken over gemaakt. Zo zullen ze verschillende thema's langsgaan met een doorgaande lijn in het aanbod, zodat de kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen. Bron: Omroep Kontakt.