10-01-2019 Afvalwijzer 2019

In de loop van dit jaar, waarschijnlijk februari , komt er in Laarbeek een nieuwe afval-app, ontwikkeld door Blink. Inmiddels heeft Blink een website gelanceerd met alle informatie over afval: mijnblink.nl. Op deze site staat de afvalkalender en ook een wegwijzer welke producten in welke afvalstroom thuishoren. Wie onlangs geen papieren afvalkalender heeft ontvangen kan deze opvragen bij de MooiLaarbeekKrant. Bron: Gemeente Laarbeek.