11-01-2019 De Klumper krijgt AED

Sporthal De Klumper in Lieshout krijgt een AED. De gemeente kende een subsidie toe van ruim 1300 euro voor de aanschaf van een automatische externe defibrillator, die ingezet kan worden bij hartfalen. In Lieshout hangen wel enkele AED's, maar geen in de directe nabijheid van sporthal De Klumper. De Klumper vroeg om het apparaat waarmee mensenlevens gered kunnen worden, nadat er vorig jaar bij sportaccommodaties in Laarbeek enkele keren een AED moest worden ingezet. Bron: ED.